Jak na insolvenci? Stručný popis procesu insolvence

 

 

Jak na insolvenci

 

Jak insolvence probíhá? Co můžete očekávat a na co se připravit? Ve své praxi se setkávám s tím, že si lidé s těmito otázkami nevědí rady, přitom je velmi důležité mít o tom alespoň základní představu. Proto jsem se rozhodla, že jeden článek věnuji popisu průběhu insolvence, a přidám i informace o tom, jakou spolupráci nabízím klientům a na co ode mne mají nárok v rámci pevně stanovené ceny. Provedu Vás postupně celým procesem insolvence, který konkrétně ukážu na příkladu manželů Horáčkových.

 

Základní podmínka insolvence: stálý příjem

Obvykle to začíná telefonátem nebo e-mailem od klienta, který se zajímá o bližší informace o insolvenci. I paní Horáčková se na mne obrátila s tím, že zvažuje insolvenci, tedy státem garantované oddlužení, ale neví o tom moc informací. Potřebovala nejdříve poradit a zodpovědět nějaké základní otázky.

Na začátek je důležité si uvědomit, že základní podmínkou pro oddlužení (insolvenci) je pravidelný příjem klienta. Soudce a následně i pan správce musí mít jistotu, že budete mít z čeho soudem stanovenou částku splácet.

Ale zpět k Horáčkovým. Postupně jsem se dozvěděla, že pan Horáček pracuje a paní Horáčková je na mateřské dovolené, mají jedno dítě. Jak je možné si spočítat na kalkulátoru splátek na portálu Justice.cz, při výplatě pana Horáčka ve výši 20 000 Kč zůstane rodině 12 500 Kč. To je životní minimum, které bude rodina Horáčkova mít po dobu 5 let.

Podle příjmů rodiny bude možné splácet 6 500 Kč, z této částky ale musíme odečíst ještě 1 600 Kč na náklady insolvenčního správce (jednotlivec platí 1 089 Kč) každý měsíc. Odměnu dostává tento správce za to, že dlužníka zastupuje při jednání s jeho věřiteli. Díky tomu mohou být i Horáčkovi v klidu, protože je na správci, aby za ně tyto záležitosti vyřídil.

Rodina má celkem dluh 500 000 Kč. Aby ale mohli projít oddlužením, musí být splacená částka ve výši alespoň 30 % jejich celkového dluhu. Musí tedy splatit minimálně 150 000 Kč. Ani o korunu méně. Pokud tuto minimální část dluhu rozpočítáme na jednotlivé měsíce pětileté doby, po kterou by ji měli Horáčkovi splácet, jedná se o 2 500 Kč měsíčně. K této částce je ale nutné přičíst výše zmíněných 1 600 Kč za služby insolvenčního správce. Měsíční výdaj na splácení dluhu tedy činí 4 100 Kč a pod tuto splátku se nikdy nesmí dostat. Z příjmu ze zaměstnání bude panu Horáčkovi chodit k výplatě životní minimum 12 500 Kč, na které má rodina nárok, zbytek výplaty půjde insolvenčnímu správci. Horáčkovi tedy budou schopni splácet dluhy ve výši 6 500 Kč. Tím pádem jsou schopní garantovat, že splatí více jak 30 % svého dluhu, a tím splní první základní podmínku pro oddlužení.

 

Druhý krok: Žádost o oddlužení

Dalším krokem je vyplnění a poslání žádosti k soudu. Aby mohla být žádost schválena, musí obsahovat určité údaje, které jsou povinné. Je proto důležité věnovat pozornost tomu, aby bylo vše správně vyplněno.

Horáčkovi tak museli například vypsat všechny své věřitele a informace o nich (jejich sídlo, IČO atd.). Vyplnit je třeba celkovou výši dluhu vůči jednotlivým věřitelům, údaj o tom, jak velký je dluh v současnosti, a datum, kdy došlo k poslední splátce. Pro každého věřitele je nutné veškeré tyto informace uvést zvlášť.

Horáčkovi dále museli dluhy rozdělit na ty, které jsou zastavené nemovitostí, a na ty, které nejsou zastavené nemovitostí. U každé dlužné částky je třeba uvést, jestli se na ni váže exekuce, či nikoliv (ve formuláři se to označuje jako vykonatelný a nevykonatelný dluh). Možná váháte, zda Vaše dluhy jsou vykonatelné. Většinou platí, že pokud Vás jen bombardují slovy „exekuce“, ale není to podložené dokumentem od soudu, že se skutečně jedná o exekuci, bývá to nevykonatelné.

Po části, v níž Horáčkovi podrobně vypsali veškeré dluhy, přešli k další kolonce, ve které podrobně popsali, jak se do této situace dostali, co se stalo, proč nepředvídali, že by se do této situace mohli dostat atd.

Další část žádosti o oddlužení se týká příjmů. Je nutné vyčíslit příjmy za poslední tři roky, ale také odhadované příjmy na dalších pět let dopředu. Dělá se to proto, aby z žádosti dlužníka soudce viděl, že budete schopný následujících pět let splácet. Příjmy je potřeba doložit. A tak pan Horáček vyplnil zmíněné údaje a přiložil k žádosti evidenční list důchodového pojištění, kde je jasně vidět, kolik činil jeho příjem v uplynulých třech letech, kolik si vydělal a zda po celou dobu pracoval. Budoucí příjmy doložil pracovní smlouvu. Pokud je prodloužená, tak doporučuji přiložit i tu minulou, je zde na první pohled vidět, že jste dlouhodobě pracující.

Dále pan Horáček uvedl příjmy za poslední 3 měsíce, z toho je zřejmé, jaká je finanční situace jeho rodiny. Na základě těchto údajů se také spočítá minimální splátka, kterou by mohli splácet. Jak už jsem uvedla výše, k této částce je třeba přičíst i platbu za insolvenčního správce. U manželů Horáčkových činí tedy tato částka 6 500 Kč.

Na závěr celé žádosti se uvádí, jaké doklady a smlouvy jsou k žádosti přiloženy. Doporučuji seřadit dokumenty v tomto pořadí:

 • výpis z rejstříku trestů – musí být originál za oba manžely,
 • kopie občanského průkazu – u obou stran a zase za oba manžely,
 • prohlášení o tom, že dlužník nepodniká a nemá ani majetek a dluhy z podnikání,
 • prohlášení manželů, že majetek je všechen společný pro účely oddlužení,
 • tabulka shrnující dluhy nezajištěné (nevykonatelné),
 • tabulka shrnující dluhy nezajištěné (vykonatelné, tedy v exekuci),
 • tabulka uvádějící veškerý majetek, který dlužník vlastní (doma i jinde; dům, pozemky atd.),
 • evidenční list důchodového pojištění za rok 2013, 2014, 2015,
 • oddací list,
 • pracovní smlouvu dlužníka,
 • výplatní pásky za poslední tři měsíce,
 • doklad o úředním rozhodnutí, že má někdo z rodiny nárok na nejrůznější sociální dávky, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě atd.,
 • kopie složenky, na základě které byly dávky vyplaceny (například vyplacená mateřská), a to za uplynulé 3 měsíce,
 • kopie smluv, které se týkají  dluhů, seřazené podle jednotlivých věřitelů, každý je uveden pod jiným číslem.

Každou přílohu pan Horáček očísloval, a to jak v žádosti, tak i na samotném fyzickém dokumentu, který přiložil. Na závěr manželé Horáčkovi dokument podepsali a vložili do obálky (na žádosti musí být ověřený podpis obou manželů). Doporučuji přílohy vložit do obálky v pořadí, v jakém jsou očíslovány, a nepomíchat je. Vyhotovenou žádost i se všemi přílohami poslali k soudu.

 

14089367_1634191276890925_607013930_n

Prozkoumání žádosti

Panu Horáčkovi soud přijal žádost a domů mu tedy asi do týdne přišlo oznámení, že bylo zahájeno insolvenční řízení a že se věřitelé mohou začít přihlašovat. Toto je důležitý dokument, kterým se může dále prokazovat, pokud by k nim domů přišel nečekaný zástupce věřitele, exekutor atd.

Na mé doporučení si pan Horáček hlídal projednávání jeho žádosti na portálu Justice.cz, kde měl neustále přehled o tom, co se s jeho žádostí děje, kdo ji má na starosti atd. Proč je to důležité? Jednoduše proto, že díky tomu můžete získat čas navíc. Pokud totiž soud rozhodne o doplnění žádosti o nějaké další dokumenty či údaje, na portálu Justice.cz to bude uvedeno ihned, zatímco obálka s tímto oznámením Vám přijde domů o několik dní později. Od té doby, co si ji převezmete, Vám přitom běží lhůta sedmi dnů, do které musíte žádost doplnit.

Dále to bylo na soudu, jak prozkoumá údaje uvedené v žádosti a zaslané dokumenty, jak posoudí, zda pan Horáček uvedl vše, co měl, zda to uvedl pravdivě a správně, zda touto žádostí nesleduje něco nekalého (tedy jestli se nezadlužil schválně s tím, že mu bude část dluhu odpuštěna).

Po prozkoumání žádosti soud panu Horáčkovi oznámil, že mu přidělují správce, který se bude o jeho případ dále starat. Dále soud stanovil termín stání a od tohoto termínu běžela oficiálně lhůta 30 dní, dokdy se musí přihlásit věřitelé, pokud chtějí peníze.

V momentě, kdy panu Horáčkovi přišel dopis od soudu, kde byl oznámen termín soudního jednání, doporučila jsem mu, aby správci zavolal, aby o něm věděl a měli na sebe navzájem kontakty, ale také aby se domluvili na odměně, na kterou má nárok ode dne, kdy dal soud povolení. Odměnu insolvenčnímu správci platí dlužníci sami přímo na účet, který jim sdělí, ale pozor tuto odměnu platí jen do soudního řízení, po něm je součástí splátky.

Důležitá informace: Pokud máte exekuci na platu, tak se podáním insolvence exekuce neruší. Exekuce běží dál a pořád se  strhává do doby, než soud rozhodne o tom, žejste v insolvenci. Ale i pak pozor, exekuce není zrušena, pouze je zastavena na dobu 5 let. A stejně tak pokud by jste přestali platit soudně stanovenou dlužnou částku v insolvenčním řízením, exekuce naběhne tam, kde byla přerušena soudem.

Insolvence jako nová šance

Jakmile dostal pan Horáček insolvenčního správce, mohl už být v klidu. Správce jednal za něj. Pokud se na pana Horáčka někdo z věřitelů obrátil, řekl mu, že je v insolvenci a že vše již vyřizuje správce. Samotné soudní řízení už byla jen rekapitulace toho, co pan Horáček uvedl v žádosti o oddlužení.

Manželům Horáčkovým jsem byla po celou dobu k dispozici. Pomáhala jsem jim s žádostí, s jejím vyplňováním a radila jsem jim až do doby, než proběhlo soudní řízení. Odměna za služby, které jsem jim poskytovala, byla 10 000 Kč. Zahrnuta do ní byla veškerá asistence, kterou potřebovali. Byla jsem tu pro ně po celou dobu, což je jedna z hlavních výhod, kterou svým klientům nabízím. Spolu začínáme, spolu také končíme.

Pokud byste rádi požádali o pomoc s oddlužením, ale nemáte tolik peněz najednou, lze se domluvit i na splácení této částky. Vždy se domluvíme individuálně podle Vašich potřeb.

Je něco, co jste tady nenašli, nebo čemu jste nerozuměli? Ozvěte se. Oddlužení je zdlouhavý proces a chce to mít po ruce někoho, kdo bude s Vámi a porozumí Vám i všemu, co je třeba zařídit. Nebojte se a nedejte se, ten klid, kterého se po soudním řízení dočkáte, za to stojí. Přece se nebudete pořád ohlížet a bát se zvedat telefon.

Budoucnost je jen ve Vašich rukou, nenechte si jí vzít nebo se nechat někým jiným zničit.

 

Něco o mně

V oblasti financí se pohybuji již 9 let. Začínala jsem jako obchodní zástupce jedné velmi známé nebankovní společnosti, ale brzy jsem pochopila, na jakých principech je jejich podnikání založeno. Rozhodla jsem se proto, že budu naopak lidem pomáhat ze situace, do které se (často kvůli nebankovním společnostem) dostávají. A této práci se věnuji už skoro 2 roky.

14111674_1634192573557462_1257609923_n

Anna Hlůžková

Jsem člověk co se nebojí hledat řešení.

Komentáře

 • Martina Suchá 26.06.2018 20:21

  Dobry den, co delat kdyz soud vyzve k doplneni prijmu za posledni 3 roky a ja mam prokazatelny prijem pouze rok? Zamítnou mi navrh? Dekuji , Sucha

  • Anna Hlůžková 07.10.2018 14:10

   Dobrý den, ten kdo vám insolvenční návrh pomáhal zpracovat tak se domluvte, protože je to důležité. Soud chce vědět, zda jste nebyla třeba jen doma bez práce a dluhy jste si neudělala schválně pak je to váš úmysl a nedostanete povolení oddlužení. To je právě co soud také musí prověřit, jak jste k dluhům přišla a co jste udělala proto aby jste je splatila. Zda jste měla v úmyslu dluhy splatit nebo jít do insolvence. Ano můžou vám návrh zamítnout. Přeji hezký den vaše Anna

 • Jan 17.11.2017 13:16

  Dobrý den. Potřeboval bych vědět, jestli je hodnota ( pozemku ) která je stanovena insolvenčním správcem pevná nebo s sní dlužník může ještě dodatečně při prodeji manipulovat, předem díky za odpověď.

  • Anna Hlůžková 19.11.2017 21:56

   Dobrý den, nevím zda Vás potěším, ale Vy nemáte moc možností jak do procesu zasahovat. Vše řeší insolvenční správce a odhad řeší soudem pověřený odhadce. Pokud by se Vám, ale zdálo že je cena nízká a Vy sám víte o někom kdo by pozemky koupil za lepší cenu než správce máte možnost se obrátit na příslušný soud kam spadáte. Vše je jinak v rukou správce a pokud jde o prodej majetku správce vezme tu nejlepší cenu která se mu případným kupcem nabídne.

 • Iva 17.08.2017 23:53

  Dobry den.S manzelem mame insolvenci,zadali jsme kdyz jsem byla na MD ,nyni mi bude koncit a ja budu nastupovat do prace.Chci se zeptat, splatky zustanou stejne? Nebo sahnou na plat i mne? Mame 3 deti.Dekuji mnohokrat za odpoved

  • Anna Hlůžková 26.08.2017 15:31

   Dobrý den Ivo. Při insolvenci velmi záleží, co máte v rozsudku, zda pevnou částku či pohyblivou splátku podle toho jakou máte výplatu. Ve většině případů to bývá splátka podle výplaty a pro Vás to pak znamená, že Vám jako rodině bude zůstávat životní minimum jako dosud. A na zbytek mají nárok vaši věřitelé. Životní minimum je stanovené zákonem a tyto peníze Vám náleží. Ale jak říkám vždycky záleží, co máte v rozsudku. Pokud máte otázky zeptejte se svého insolvenčního správce, ten by Vám měl říci a odpovědět na všechny Vaše otázky. Hodně štěstí do budoucna přeje Vaše Anna

Přidat komentář

* Nezapomeňte na povinné pole.