Co znamená přijít o insolvenci v praxi?

Co znamená přijít o insolvenci v praxi?

To bych Vám ráda ukázala na příběhu, který se odehrál během mé praxe. Jen chci podotknout, že vše, co je zde napsáno, se zakládá na skutečnosti a jediné, co jsem změnila, je jméno.

Jednoho dne mě oslovil jeden věřitel. Říkejme mu pan Sládek. Měl na mě otázky ohledně insolvence, jak to funguje, co člověk v insolvenci může a co by neměl. Až později jsem ale zjistila, co ho skutečně zajímá a proč se mě na takové věci ptá, ale to pěkně popořádku.

Pan Sládek mi vyprávěl, jak ho jednoho dne oslovil známý, pan Bláha, a potřeboval dost nutně půjčit peníze. Byl ochotný podepsat i doklad o zápůjčce, aby měl pan Sládek pro oba doklad. Vše bylo v pohodě, domluvili si nějaké splátky a pan Sládek si myslel, že vše bude v pořádku. S panem Bláhou, kterému půjčoval peníze, se znali delší dobu, sehnal mu dokonce práci v Německu, a tak se o peníze nijak nebál.

Jenže jeden měsíc uběhl a splátka nikde, další měsíc a splátka zase nikde. A tak se začal pan Sládek pomalu ptát, co se stalo, proč mu jeho známý nesplácí dluh podle domluvy. Ale víte, jak to chodí. Sousedi a jiní známí mu pomalinku začali vyprávět, že má dluhy a Bůh ví, jak na tom je atd. Tak si sedl k počítači a začal shánět nějaké informace. Díky tomu našel informace o tom, jak zjistit, jestli daná osoba není vedena v insolvenci jako dlužník.

Bohužel pan Sládek přišel na to, že v insolvenci jsou dokonce oba manželé Bláhovi, což pro něho bylo velké překvapení. Zatím ale netušil, jak velký to je problém. Pokud je člověk v insolvenci a půjčí si ještě před podáním návrhu na oddlužení, tak se musí sám věřitel o své peníze přihlásit. Je to jen v jeho režii, zda se přihlásí. Dle zákona má věřitel na to, aby přihlásil svou pohledávku, 30 dní, po této lhůtě má bohužel smůlu. Ale v případě pana Sládka to bylo jinak, pan Bláha si půjčil až v době, kdy měl schválené oddlužení a kdy si už nesmí nikde půjčovat žádné peníze. Je to dokonce důvod pro zrušení insolvence, protože v době insolvence se nesmí nadále zadlužovat. Oddlužení je tady proto, abyste se zbavili dluhů a ne aby Vám další dluhy přibývaly. A na to pan Bláha nemyslel.

Takže se pan Sládek dozvěděl, jak na tom je, a potřeboval dále zjistit, co bude dál. Nejdříve se snažil domluvit s panem Bláhou, ale ten mu sice slíbil, že mu zaplatí, dal mu ihned pár korun, ale jinak nic. A s tím se pan Sládek nechtěl smířit. Proto poslal panu Bláhovi oficiálně dopis, že dluží, že mu běží úroky, a vše poslal i na soud a správci manželů Bláhových. Nechal vše přeložit do němčiny a poslal to i jeho německému zaměstnavateli, ale tady bohužel nic nezmohl. Německá spolková republika nemá s námi a s našimi dluhy nic společného a tedy ani nemůže dluhy vytvořené v naší republice nijak věřiteli splácet, takže je dlužník sice v jiné zemi chráněný, ale u nás ne. Jenže pan Sládek se nechtěl jen tak vzdát, jeho jediná možnost, jak by se mohl dostat ke svým penězům, byla, kdyby panu Bláhovi zrušili insolvenci. A pan Bláha si i k tomuto nakonec pomohl sám, ale to až za chvíli.

Pan Sládek poslal další dopis k soudu s vyjádřením, jak je to možné, že se dlužník zadlužuje, a co má dělat. Dal si schůzku se správcem, nedal se odbýt ani u soudu a jeho trpělivost přinesla výsledek: na vše se podíval soud a dlužníka vyzval, aby se dostavil k soudu a vše vysvětlil.

Jenže manželé Bláhovi se nedostavili k soudu a ani se neomluvili, ani nepodali písemně nějaké vyjádření. To je užitečná informace pro všechny: pokud máte povolené oddlužení, jste povinni hlásit soudu i insolvenčnímu správci vše. Zkrátka pokud onemocníte, nebo se stěhujete, proběhla u Vás změna, vše je nutné hlásit. I to, že změníte adresu a nenahlásíte to, není problém soudu nebo správce, ale především Vás samých. A následkem může být i zrušení insolvence.

Než ale soud mohl cokoliv udělat, nebo rozhodnout, tak bohužel dlužníkům umřel insolvenční správce, a tak se muselo čekat, než proběhne dědické řízení a bude se moci pokračovat. Všechny jeho dlužníky v insolvenci musel převzít někdo jiný.

Soud měl ale následně jednoduché rozhodování, protože přestože si dlužníci, manželé Bláhovi, k soudu poslali dopis o odpuštění zbytku dluhu, co nesplatili, nebylo jim to moc platné.


Pan Bláha porušil hned několik povinností, co měl dle vyjádření soudu:

1) insolvenční správce sdělil soudu, že dlužníci za 60 měsíců trvání oddlužení uhradili               23 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů.

Vysvětlení: dlužník je povinen uhradit 30 % pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů a plus k tomu každý měsíc odměnu insolvenčnímu správci, která u manželů Bláhových činila každý měsíc 1634 Kč, u jednotlivce to bude 1089 Kč.

Soud je opět vyzval, aby vše doplatili a podali vysvětlení, ale bohužel se nic nestalo.

2) dalším přešlapem z jejich strany bylo, že požádali o osvobození od placení zbytku pohledávek s tím, že nemohlo být dosaženo požadované míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, neboť se dlužníci stěhovali a dlužník měnil zaměstnání. Začal pracovat v Německu, kde měl ale zvýšené náklady spojené s ubytováním. Dlužníci mají také dceru, o kterou pečují, musí jí zajistit ošacení, školní pomůcky a dále například léky, neboť se léčí se štítnou žlázou.

Vysvětlení: To, že mají dceru, není důvod, který by soud mohl vzít v potaz. Mnoho z nás má děti a má nějaké náklady s nimi spojené. A pokud pan Bláha pracuje v Německu, měl by mít příjem ve výši 1200 eur čistého jako minimální mzdu a plus k tomu má nárok na přídavky na dítě, které jsou ve výši 180 eur na každé dítě. A zde se přídavky na dítě nepočítají do příjmu, protože to jsou peníze na dítě a jeho potřeby. Tedy měl možnost a takový příjem, se kterým mohl dluh splácet.

3) i pokud pracujete v Německu, máte povinnost podávat každý rok přehled příjmů. Pan Bláha však ani toto správci nedokládal a v průběhu oddlužení plnil splátkový kalendář nepravidelně.

Vysvětlení: To, že pracujete v jiné republice, neznamená, že nyní budete hradit jiné nebo menší splátky. Pokud to není dáno v rozsudku od soudu, vždycky Vám zůstane životní minimum a další peníze, co jsou navíc, náleží insolvenčnímu správci. On je po odečtení své odměny rozdělí podle toho, jak náleží věřitelům. Pokud chcete pracovat v jiné republice a máte s tím spojené další náklady, je třeba se spojit s insolvenčním správcem a on Vám řekne, co bude dál, zda bude souhlasit s menší splátkou a dá Vám doporučení.

4) Z podání nepřihlášeného věřitele Martina Sládka (č. d. B – 48) vyplývá, že dlužník uzavřel v průběhu trvání oddlužení smlouvu o zápůjčce, kterou řádně neplnil a z které mu vznikl dluh ve výši 20 000 Kč. Dlužník byl vyzván, aby se k uvedené písemnosti vyjádřil dopisem doručeným dlužníkovi dne 19. 10. 2017 do jeho vlastních rukou, nicméně žádné vyjádření nebylo soudu zasláno.

Vysvětlení: Soudu se vždycky odpovídá a je úplně jedno, co po Vás soud chce. Má právo se Vás ptát a vy máte povinnost soudu vždy odpovědět. Jestli jste se během oddlužení stěhovali a nenahlásili to správci a soudu, je to Váš problém a vy jste tím porušili zákon.

A rozsudek dle krajského soudu

Za dané situace je nepochybné, že dlužníci nesplnili podstatnou část splátkového kalendáře (splnili pouze 23 %). Dále vyšlo najevo, že dlužník nepředkládal soudu ani správci zprávy o svých příjmech, v důsledku čehož nemohl správce ani soud posoudit, zda dlužník plní v rámci splátkového kalendáře splátky v rozsahu požadovaném zákonem. Dále bylo zjištěno, že dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení nový závazek po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to vůči Martinu Sládkovi, což dlužník žádným svým tvrzením ani důkazem nezpochybnil.

Vyjádření soudu dle rozsudku je zcela jasné. Soud manželům Bláhovým insolvenci zrušil a už nemají možnost požádat znovu o oddlužení, tu má každý jen jednou v životě.

 

A co Bláhovi čeká dál:

Až soudní rozhodnutí nabyde právní moci, vrhnou se na ně opět exekutoři. Pan Sládek již má sehnaného exekutora, který se na dlužníky vrhne, a jak se říká: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale nyní vážně.

Vrátí se exekuce, exekutoři půjdou prvně po zaměstnání, z něhož plynou příjmy. Paní Bláhová je zaměstnaná v České republice. Doma jim vezmou, co mají, zůstane jim jen pár věcí, jako je postel, jedna skříň a minimum, co jim musí zůstat. Dluhy, které nebyly v exekuci, se do exekuce dostanou a všichni budou křičet, že chtějí své peníze. A aby jim nebylo líto, že se po dobu insolvence zastavily úroky a další poplatky, tak se i toto vrátí. Existuje více druhů úroků, které nyní zase poběží.

Tento život si sami dobrovolně zvolili a budou na to doplácet až do konce svého života. Manželé Bláhovi jsou oba narození v roce 1980, a tak mají ještě kus života před sebou. Ale už dneska – v produktivním věku – jsou odsouzeni k chudobě, k životu na pokraji naší společnosti.

Nedokážu pochopit, kde se stala chyba. Nevěděli, co je čeká? Nebo jim to bylo jedno? Jak to mohli nechat dojít tak daleko? V insolvenci je třeba dodržovat pravidla, je to stejné, jako byste nechodili do práce, nebo si neplnili v práci svoje povinnosti, také by Vás čekal trest. Tohle je to samé. Tak proč to nechali dojít tak daleko?

Nedokážu si to v hlavě srovnat a pochopit, co je k tomu vedlo. Myslím, že není zas tak těžké si své povinnosti plnit.

Rada pro každého, která z tohoto případu vyplývá: Nejdříve myslete na to, jaké bude mít Vaše jednání následky, pokud máte odpovědnost za dalšího člověka, tak jaký to bude mít následky i pro něho. Přeji všem, aby se jim to nestalo a nikdy se do této situace nedostali. Hezký den všem! Vaše Anna

Anna Hlůžková

Jsem člověk co se nebojí hledat řešení.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.